Competitiveness of Regions in the Visegrad Group Countries

  • Eva Koišová Alexander Dubček University of Trenčín
  • Eva Grmanová Alexander Dubcek University of Trencin
  • Katarína Škrovánková Alexander Dubcek University of Trencin
  • Júlia Kostrová Alexander Dubcek University of Trencin
Keywords: Competitiveness, Data Envelopment Analysis, Tobit Regression model, regions, Visegrad Group Countries.

Abstract

V súčasnosti zohráva významnú úlohu regionálny rozvoj konkurencieschopnosť regiónov. Konkurencieschopnosť je kľúčom k schopnosti regiónov zabezpečiť vysokú úroveň príjmov pre svojich obyvateľov. S cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť regiónov je potrebné podporiť faktory, ktoré zvyšujú konkurencieschopnosť. Hlavným cieľom práce je prispieť k informovanosti o disparitách regionálnej konkurencieschopnosti v regiónoch krajín V4. Okrem toho boli formulované dva sekundárne ciele. Prvým cieľom je určiť najkonkurencieschopnejšie regióny v Vyšehradskej skupine. Druhým cieľom je zistiť, či existuje korelácia medzi dvomi zvolenými prístupmi. V dokumente sa používajú modely analýz obloženia údajov (DEA) na vyhodnotenie konkurencieschopnosti regiónov. Modely DEA hodnotia efektívnosť, s ktorou môžu štáty a regióny transformovať vstupy na výstupy. Modely DEA preto posudzujú, aké veľké výstupy môžu štáty alebo regióny dosiahnuť pri vynaložení jednotného množstva vstupov (zdrojov). Na určenie regresných vzťahov sa používa metóda Tobit regression. Regionálne rozdiely sa analyzujú na úrovni NUTS 2. Zdá sa, že Bratislavský kraj je najviac konkurencieschopný región vo vyšehradských krajinách, ako to vyplýva z analýzy modelov DEA.

DOI: http://dx.doi.org/10.5755/j01.ee.30.2.21746

Author Biographies

Eva Koišová, Alexander Dubček University of Trenčín
Katedra ekonomiky a ekonomiky, Fakulta sociálnych a ekonomických vzťahov, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka. Funkcia: asistentka.
Eva Grmanová, Alexander Dubcek University of Trencin
Katedra ekonomiky a ekonomiky, Fakulta sociálnych a ekonomických vzťahov, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka. Funkcia: asistentka.
Katarína Škrovánková, Alexander Dubcek University of Trencin
PhD študentka sociálnych a ekonomických vzťahov, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka.
Júlia Kostrová, Alexander Dubcek University of Trencin
PhD študentka sociálnych a ekonomických vzťahov, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka.
Published
2019-04-29
Section
THE ECONOMIC CONDITIONS OF ENTERPRISE FUNCTIONING