Tematika

Mokslo darbų leidinys „INZINERINE EKONOMIKA-ENGINEERING ECONOMICS" skirtas inžinerijos ekonomikos problemoms nagrinėti, inžineriniams sprendimams, naujoms technologijoms, ekonomikos ir vadybos modeliams ekonomiškai įvertinti ir pagrįsti.

Recenzavimas

Visiems žurnalui pateikiamiems straipsniams taikoma Kauno technologijos universiteto  leidžiamuose mokslo žurnaluose spausdinamų straipsnių recenzavimo tvarkos aprašas.

Visi straipsniai redkolegijai pateikiami per OJS (angl. Open Journal System). Recenzavimui duodami tik straipsniai, praėję preliminarų atrinkimą.

Taikoma aklo recenzavimo sistema. Mokslo žurnalui pateiktą straipsnį recenzuoja ne mažiau du paskirti recenzentai (mokslininkai) iš Lietuvos ir užsienio universitetų. Recenzentai yra skiriami konfidencialiai.

Po recenzavimo, straipsnis gali būti grąžintas autoriams taisymui. Autoriai turi pataisyti straipsnį, atsižvelgdami į recenzijose pateiktas pastabas, arba motyvuotai paaiškinti, kodėl į pastabą neatsižvelgia. Po recenzavimo pataisyti straipsniai pateikiami žurnalo redakcinei kolegijai per OJS (angl. Open Journal System) su raštišku detaliu atsakymu recenzentams apie atliktus taisymus. Pataisymai straipsnio tekste pažymimi kita spalva.

Prašymas pakoreguoti straipsnį negarantuoja, jog pataisytas straipsnis bus priimtas spausdinimui.

Galutinį sprendimą dėl straipsnio publikavimo arba papildomo recenzento paskyrimo priima redakcinė kolegija, atsižvelgdama į recenzentų rekomendacijas ir autoriaus pataisymus.

Publikavimo dažnumas

Žurnalas leidžiamas 5 kartus per metus (Vasaris, balandis, birželis, spalis, gruodis).

Vieša prieiga

Žurnale paskelbtą informaciją  yra leidžiama naudoti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse, platinti nekomerciniais tikslais, tačiau būtina nurodyti „INŽINERINĖ EKONOMIKA-ENGINEERING ECONOMICS" kaip šios informacijos šaltinį.

The journal “Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics” was started to be published at Kaunas University of Technology in 1990. The shape, structure, content and regularity of the periodical have been changed for several times since then. Up to 1997 the journal was being issued once a year. Now it is published five times a year. Since 2004 English has become the main language of the journal. Furthermore, “Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics” has been included into the international databases. Therefore, since 2010 the numbering of the editions of the year has been changed.

The papers of scientists from research institutions and companies of the European and other countries are published in the journal.

Readers are sincerely invited to present their research articles and share their ideas, experience and aspirations. Requirements for the preparation of scientific articles are given in the journal and in the Internet web site:

http://www.inzeko.ktu.lt/

All papers to be published in “INZINERINE EKONOMIKA-ENGINEERING ECONOMICS” are peer reviewed by two appointed external experts. The journal is published five times a year, (February, April, June, October and December).

The papers published in “INZINERINE EKONOMIKA-ENGINEERING ECONOMICS” are abstracted by International Databases:

ISI Web of Science (& Master Journal List) by THOMSON REUTERS Services (Social Sciences Citation Index, Social Scisearch, Journal Citation Reports/ Social Sciences Edition) http:www.isinet.com

IBSS (International Bibliography of the Social Sciences) http://www.ibss.ac.uk

EBSCO (Business Source Complete, Current Abstracts, TOC Premier) http://www.epnet.com

VINITI (All-Russian Institute of Scientific and Technical Information) http://www.viniti.ru

CEEOL (The Central and Eastern European Online Library) http://www.ceeol.com

DOAJ (Directory of Open Access Journals) http://www.doaj.org

SCOPUS (Elsevier Bibliographic Database) http://www.scopus.com.